SZBS

Financiële ondersteuning voor Zeeuwse blinden en slechtzienden

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Via de WMO, Wet Maatschappelijk Ondersteuning, de zorgverzekeraars en andere regelingen zijn hulpmiddelen en aanpassingen te verkrijgen. De SZBS komt pas in beeld als via deze reguliere weg alles is gedaan maar er tot nog een (financieel) probleem blijft bestaan. De stichting kan u hierbij helpen.

Te denken valt bijvoorbeeld aan een bijdrage in de kosten voor begeleiding voor een vakantie of een vergoeding in de kosten voor aanschaffing van benodigde (computer)apparatuur.

Kortom, waar de normale weg ophoudt, begint het traject van de SZBS voor eventuele financiële ondersteuning.

Over SZBS

De Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden (SZBS) is ontstaan uit de ‘Vereniging tot Werkverschaffing aan Zeeuwse Blinden’ te Middelburg sinds 1863. Ouderen onder u kennen misschien de werkplaats aan de Koemarkt nog.

Na het ontstaan van de sociale werkplaatsen werd de werkplaats aan de Koemarkt overbodig en dus verkocht. In maart 1989 is deze vereniging omgezet in de Stichting tot Steun aan Zeeuwse Blinden en Slechtzienden.

Van de rente van het ontstane kapitaal kunnen wij aanvullende subsidies verlenen die via de reguliere weg niet te krijgen zijn. Het gaat hier om subsidies voor kosten die voortvloeien uit de visuele handicap.

Wat moet u doen?

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een subsidie, zendt u een gemotiveerd verzoek aan één van de hieronder vermelde adressen, of per e-mail naar .

Mevrouw A. d’Huy-den Engelsen (voorzitter/secretaris)
Distelstraat 12
4341 JP Arnemuiden
tel. 0118 - 602 371

De heer L.W. de Groote
Schutterijstraat 91
4381 GL Vlissingen
tel. 0118 - 415 322

De heer W. van Driel
Rembrandtlaan 17
4532 HP Terneuzen
tel. 0115 - 617 165